Αποτελέσματα της μεθόδου Pilates

Εάν μπορούσαμε να συνοψίσουμε την πολυδιάστατη αποτελεσματικότητα της μεθόδου,σε μία φράση ,θα λέγαμε ότι χαρίζει ευεξία και ενεργητικότητα γυμνάζοντας ολοκληρωτικά και ενιαία όλο το σώμα,με έμφαση στους κοιλιακούς μύες.Όμως τα ευεργετικά αποτελέσματα της μεθόδου pilates είναι πολύ περισσότερα

Έιναι «γλυπτική του σώματος» γραμμώνοντας και επιμηκύνοντας το σχήμα κάθε μύ

Η μέθοδος είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να ενδυναμώνει το μυοσκελετικό ,με τέτοιο τρόπο , ώστε να αποφεύγονται πιθανοί τραυματισμοί σε αδύναμα σημεία.

Ακόμη σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους,εφαρμόζεται σαν θεραπευτική μέθοδος,από φυσιοθεραπευτές και χειροπράκτες,σε ανθρώπους που έχουν υποστεί τραυματισμους.

Προάγει την απόκτηση της σωστής στάσης του σώματος και της σωστής αναπνοής.

       

Σχετικά με τον Συγγραφέα