Σε τι διαφέρει η Μέθοδος Pilates από άλλες μεθόδους άσκησης?

Η μέθοδος  Pilates είναι μία επανάσταση στην προσέγγιση  του σώματος και της άσκησης.Ο έλεγχος του κέντρου του σώματος (κοιλιά)- που λειτουργεί σαν πυρήνας  της ενέργειας και στηρίζει τις λειτουργίες όλου του υπόλοιπου σώματος-είναι η βάση της μεθόδου και το μέσον, για να φτάσει κανείς στα εντυπωσιακά αποτελέσματα.Σαν ενεργειακή άσκηση ,βασίζεται  στη συνεργασία μυαλού και σώματος,προκειμένου να επιτευχθούν σωστά οι ασκήσεις.Έτσι, πολύ σύντομα ακολουθώντας τη μέθοδο ,αναπτύσσεται στον καθένα μας,μια πρωτοφανής αίσθηση ελέγχου της κίνησης και επίγνωση του σώματος  και του μυϊκού μας συστήματος.Η μέθοδος βασίζεται σε εκτέλεση  των ασκήσεων με απόλυτη ακρίβεια κίνησης και έλεγχο,έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές με λίγες επαναλήψεις.Δεν γίνεται άσκοπη κίνηση και κατασπατάληση σωματικής ενέργειας κι έτσι το σώμα δεν εξαντλείται, αντίθετα,τονώνεται πράγμα που γίνεται αισθητό μετά από κάθε ώρα άσκησης.

αντίθετα με την αεροβική γυμναστική η μέθοδος pilates γυμνάζει ενώ ταυτόχρονα προάγει τη συνειδητοποίηση του σώματος.

αντίθετα με το body building γυμνάζει χωρίς να προσθέτει όγκο

αντίθετα με τη yoga δεν είναι στατική άσκηση.Είναι ενεργειακή άσκηση αλλά γυμνάζει αποτελεσματικά.

Δεν είναι μαθήματα αποστήθισης ασκήσεων,χωρίς την κατανόηση τους.

       

Σχετικά με τον Συγγραφέα